Kácení stromů – jak na to a jaká jsou pravidla?

Kácení stromů je činnost, která může být nezbytná z různých důvodů. Ať už se jedná o odstranění nemocného stromu, vytvoření místa pro novou stavbu nebo prostorové úpravy zahrady, správný postup …

Kácení stromů – jak na to a jaká jsou pravidla?

Author článku: Monika Břešťanská

Kácení stromů je činnost, která může být nezbytná z různých důvodů. Ať už se jedná o odstranění nemocného stromu, vytvoření místa pro novou stavbu nebo prostorové úpravy zahrady, správný postup při kácení je klíčový. V tomto článku se podíváme na několik důležitých faktorů a tipy, jak si poradit s kácením stromů bezpečně a efektivně. Od volby vhodného nástroje a techniky řezání po dodržování bezpečnostních opatření – naučíte se všechno potřebné pro úspěšné provedení této práce.

Proč kácet stromy

Kácení stromů je v poslední době velmi palčivá otázka. Na mnohých místech planety se ve velkém odlesňuje, což představuje riziko pro naše životní prostředí. 

Ne vždy je ale kácení špatné, někdy je naopak nezbytné. Takovým nejčastějším příkladem je kácení nemocných stromů. Ty jsou problémem jak v zahradách, tak na veřejném prostoru. Suché větve a prohnilé kmeny jsou velkým rizikem pro kolemjdoucí nebo děti, které si v zahradě hrají. Může dojít k jejich zlomení a pádu, nejčastěji se tak děje po bouřkách či při silnějším větru, ale není to podmínkou. V sadech a zahradách mohou navíc nemocné a staré stromy neustále přenášet choroby na nově vysazené stromky, proto je vhodné je z pozemku odstranit. 

kácení stromů

Co budeme potřebovat

Jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru nástroje je velikost stromu. Pro menší stromy lze použít ruční pilku, která umožňuje precizní řezání a snadnou manipulaci. Při kácení větších stromů je vhodné sáhnout po motorových pilách, které mají dostatečný výkon pro efektivní řezání silných větví a kmenů. 

Mezi další nezbytnosti, které si před samotným kácením přichystejte, patří následující pomůcky.

Bezpečnostní vybavení

 • přilba – chrání hlavu před pádem větví nebo padajícím dřevem
 • ochranné brýle – zabraňují proniknutí prachu, štěpky nebo třísek do očí
 • sluchátka – chrání sluch před hlukem od motorových pil a jiných zařízení
 • pracovní rukavice
 • ochranný oděv – montérky, dlouhé rukávy, vhodná pevná obuv

Nástroje

 • motorová pila
 • ruční pila
 • sekera
 • štípací kladivo
 • kotvy a lana – používají se k řízení směru pádu stromu
 • klíny – pomáhají kontrolovat směr pádu stromu  
 • nože na čištění klínů a odstranění kůry
 • metr, pásmo nebo laserový měřič

jak pokácet strom

Jak pokácet strom

Kácení stromu je náročný úkon, který vyžaduje precizní plánování, správné vybavení a dovednosti. Pojďme se krok za krokem podívat, jak na to.

Prvním krokem je plánování a příprava. Ta zahrnuje:

Zvolení vhodného nástroje – výběr správné motorové pily je zásadní. Různé typy stromů vyžadují různé pily s ohledem na jejich velikost a tvrdost dřeva.

Stanovení směru pádu – důkladně vyhodnoťte směr pádu stromu tak, aby neohrozil životy ani majetek. Zde jsou důležité faktory, jako je sklon stromu, síla větru, přítomnost překážek v blízkosti a dostatečný prostor pro pád.

Označení stromu – značení se využívá zejména v případě, že kácíte stromů více. Kromě lesů a měst využijete značení také například v sadech. Použijte barevný sprej a označte si nejen stromy, které chcete pokácet, ale také směr jejich pádu a podobně.

Dalším nezbytným krokem je dodržování bezpečnostních pravidel. Jedná se o vysoce rizikovou činnost, zejména v případě kácení starých a vysokých stromů. Nepodceňujte použití kompletního ochranného oděvu, který zahrnuje ochranné brýle, přilbu, sluchátka, rukavice, a oděv odolný proti řezným zraněním.

Dodržujte také bezpečné odstupové zóny. Ujistěte se, že v dosahu pádu se nikdo nepohybuje a nedojde ani k majetkovým újmám. Pokud kácíte strom v blízkosti veřejného prostranství, místo dobře ohraničte například páskou proti vstupu. V souvislosti s tím nezapomeňte ani na důležité normy, povolení a nařízení, ale o tom více v následující kapitole.

Technika kácení a samotné kácení stromu

Zahájení řezu – prvním krokem je vytvořit řez, známý jako „řezání útvaru“. Tento řez by měl být proveden na straně stromu, která je směřována k pádu. Vytvoření správného útvaru je zásadní pro kontrolu směru pádu stromu.

Dokončení řezu – jakmile je řezání útvaru dokončeno, provede se druhý řez, známý jako „dokončovací řez“. Tento řez se provádí na opačné straně stromu a vytváří klínovitý tvar, což způsobuje pád stromu v zamýšleném směru.

Při kácení používejte výše zmíněné pomůcky. Kromě toho, že vám značně ulehčí práci, postarají se částečně i o bezpečnější průběh celého kácení. Použití kotevního lana umožní kontrolu pádu stromu a minimalizaci rizika nepředvídatelného směru pádu. Klíny se umísťují do řezání útvaru, aby se zabránilo stromu, aby se uzavřel a „sežral“ pilu. Klíny ovlivňují také směr pádu stromu.

kácení stromů

Co s pokáceným stromem a dřevem?

Když máme hotovo a strom spadne na předem určené místo, začínáme s jeho zpracováním. 

Nejprve však prověříme, zda se v korunách okolních stromů nenachází nějaká poškozená větev, která by mohla být nebezpečná a spadnout na nás při práci. Následně přejdeme k samotnému odvětvování pokáceného kmene. Větve odstraňujeme postupně, opatrně a dbáme na to, aby se nám uřezávaná větev nesvírala v pilce. Pokud se řez začne zavírat, rychle odstraníme pilu a pokračujeme v řezání z opačné strany. Odvětvujeme směrem od paty stromu směrem nahoru ke koruně.

I zde dbáme na bezpečnost. Nohy jsou mírně rozkročené, pila blízko u těla a stojíme mimo řez, abychom se vyhnuli poranění.

Po odvětvení pokračujeme tím, že kmen řežeme na menší části. Takto zpracované dřevo najde mnoho využití. Kromě toho, že můžeme se špalky zatopit, můžeme některé části jako jsou drobnější větve naházet do štěpkovače a využít je například při mulčování záhonů a podobně. 

kácení stromů zákony

Legislativa a zákony při kácení stromů

Kácení stromů má svá pravidla a zákonné normy. Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je nutné získat povolení od orgánu ochrany přírody, abychom mohli strom pokácet. Města a obce mají své vlastní vyhlášky, které určují, na koho se má zájemce o kácení stromu obrátit. Obvykle je to odbor ochrany životního prostředí na místním magistrátu. Bez povolení můžeme na svém pozemku kácet pouze malé stromy, jejichž obvod kmene je menší než 80 cm a výška nad zemí je menší než 130 cm. Keře můžeme bez povolení pokácet na ploše do 40 m2 souvislého porostu. Právnické osoby, jako jsou firmy a organizace, musí požádat o povolení k pokácení jakékoli dřeviny bez ohledu na jejich velikost a keře.

Je také důležité mít na paměti, že stromy by měly být káceny pouze v době vegetačního klidu, která trvá od 1. října do 31. března. Mimo tento časový rámec můžeme pokácet pouze stromy, které představují hrozbu pro majetek, zdraví nebo životy lidí. V tomto případě je však zapotřebí písemně oznámit zásah na místním obecním úřadě do 15 dnů od jeho provedení.