Řez jabloní – nejvhodnější doba a jak na to?

Řez jabloní je nezbytnou součástí péče o tyto ovocné stromy. Přímo ovlivňuje zdraví celé rostliny, ale hlavně růst a plodnost stromu. Správným stříháním lze dosáhnout zdravého a silného rozvětvení, což …

Řez jabloní – nejvhodnější doba a jak na to?

Author článku: Monika Břešťanská

Řez jabloní je nezbytnou součástí péče o tyto ovocné stromy. Přímo ovlivňuje zdraví celé rostliny, ale hlavně růst a plodnost stromu. Správným stříháním lze dosáhnout zdravého a silného rozvětvení, což přispívá k lepšímu proslunění koruny, a tím i vyššímu výnosu jablek. Avšak správný čas pro stříhání jabloní je klíčovým faktorem úspěchu. V tomto článku se podíváme na to, kdy je nejvhodnější doba pro střih jabloně a jak postupovat při samotném řezu.

Kdy stříhat jabloně – nejvhodnější doba

Nejvhodnější doba pro stříhání jabloní je obvykle během pozdního zimního období, předtím než začne vegetační období. Tento časový úsek se pohybuje mezi lednem a březnem, kdy jsou stromy v klidu a nemají aktivní růst.

Během této doby lze provést tvarovací řez, který pomáhá utvářet korunu stromu podle požadovaného tvaru. Je také vhodné odstranit suché nebo poškozené větve, což napomáhá prevenci proti škůdcům a chorobám. Střihnutím jabloně ve správném okamžiku se stimuluje tvorba nových pupenů a posiluje celkový růst rostliny. Je důležité dodržovat techniky řezu, aby nedocházelo k nadměrnému oslabení stromu nebo jeho narušení.

Další vhodnou dobou pro stříhání jabloní je brzké jaro, konkrétně krátce před rozkvétáním. V tomto období je možné provést údržbový řez, který se zaměřuje na odstranění slabých větví a zahuštění koruny stromu. 

Tento druh řezu pomáhá zlepšit průchod světla a vzduchu mezi větvemi, což má pozitivní vliv na kvalitu plodů. Stříhání jabloní během brzkého jara také podporuje tvorbu nových pupenů a přispívá ke zdravému růstu rostliny po celou vegetační sezónu. Je důležité dbát na to, aby byl řez proveden správnou technikou a s ohledem na individuální potřeby každého stromu.

K řezu však můžeme přistoupit také během léta, konkrétně v druhé polovině srpna. Tento úkon není nutný, nicméně pokud máte pocit, že se jablka vybarvují pomalu nebo vůbec, můžete odstranit přebytečné větvičky, listy a další části stromu, které dozrávajícím plodům stíní.

Posledním obdobím je podzim. V tuto chvíli seřezáváme pouze stromy staré nebo ty, které letos neměly plody. V opačném případě necháme zkracování větví opět na jaro.

řez jabloní

Druhy řezu u jabloní

Řízení růstu a tvarování stromů je klíčovým prvkem péče o ovocné stromy. Tato péče se dělí do tří hlavních kategorií: výchovný řez, udržovací řez a zmlazovací řez.

 • Výchovný řez jabloní se zaměřuje na vytvoření správného tvaru stromu po výsadbě. To zahrnuje vytvoření korunky, správné růsty terminálů a podnoží, a také volbu prostorového uspořádání stromků podle typu půdy a druhu podnože. V průběhu několika let se tímto řezem formuje základní architektura stromu.
 • Udržovací řez jabloní je prováděn v průběhu plodnosti stromu, aby se udržela plodnost a stimuloval růst nových větví. Tento řez se obvykle provádí každoročně a může se lišit v závislosti na typu podnože a růstu stromu. Jeho cílem je zachovat dostatečný počet květních pupenů pro kvalitní sklizeň.
 • Zmlazovací řez jabloní je nezbytný v případě, kdy strom má málo nových letorostů a je třeba provést hlubší zásah do koruny. Tímto řezem se vytvoří nové výhony a obnoví se vitalita stromu. Je však třeba dbát na to, aby nedošlo k příliš velkému ztrátě asimilační plochy, což by mohlo strom oslabit. Zmlazovací řez se obvykle provádí v době vegetačního klidu.

kdy řezat jabloně

Jak správně na řez jabloní

Máme za sebou důležité informace, které jsou nezbytné pro udržování jabloní s perfektním stavu. Pojďme si tedy shrnout v několika základních krocích, jak stříhat jabloně tak, aby to zvládl i začátečník:

 • Vyberte vhodný čas k řezu

Nejlepší doba pro stříhání jabloní je obvykle v pozdní zimě nebo brzy na jaře, kdy jsou stromy v klidovém stavu a listy opadaly. To závisí na klimatu, ale ideálně byste měli stříhat, když teploty nejsou příliš nízké, ale strom pořád neroste a netvoří se pupeny.

 • Vyberte vhodné nástroje

Použijte ostré a čisté nástroje, jako jsou nůžky na větve, pilka na dřevo, sekera, v případě starých stromů také motorová pila. Pokud je to možné, snažte se vždy nástroje vyčistit, případně i dezinfikovat, řežete-li více stromů najednou. Nezapomeňte ani na sadařský balzám pro ošetření míst po řezu.

 • Odstraňte suché a nemocné větve

Začněte odstraněním všech odumřelých, nemocných nebo poškozených větví. Tyto větve mohou sloužit jako zdroj infekcí a omezují průtok živin do zdravých částí stromu. Odstraňte je až ke zdravému dřevu.

 • Ořežte konkurenční větve

Pokud jabloně mají větve, které rostou dovnitř stromu nebo se vzájemně překrývají, odstraňte jednu z nich. Cílem je vytvořit otevřený střed stromu, což pomůže při průchodu vzduchu a slunečního světla.

 • Zkraťte příliš dlouhé větve

Zkracujte dlouhé větve, zejména ty, které rostou směrem nahoru nebo příliš vertikálně. Tím podpoříte boční větve a vytvoříte kompaktnější korunu.

 • Pozor na mladé a zdravé větve

Jabloně tvoří květy a plody nejčastěji na loňském dřevě. Proto je důležité neodstraňovat všechny větve, které nesou květy nebo malé plody. Udržujte mladé výhony až do dalšího roku, podpoříte tak plodnost.

 • Udržujte kompaktní tvar koruny

Snažte se udržet strom v rovnoměrném tvaru. Zamezte přílišnému růstu některých částí stromu, což by mohlo vést k nerovnováze. Vytvářejte kompaktní korunu s několika hlavními větvemi, ze kterých rostou mladé větve nesoucí plody. Uprostřed koruny bychom měli vytvořit mírně otevřený prostor, po stranách nenecháváme zbytečně dlouhé větve. Celkový výška stromu a vzhled koruny by měli napomáhat snadné sklizni jablek. 

 • Ošetřete místo řezu

Každý střih a řez větve by měl být rovný a čistý. To zajistí zejména ostré a kvalitní nástroje, a také trocha cviku a zkušeností. Každé místo po odstranění staré větve ošetřete, abyste zamezili průniku chorob a škůdců. 

 • Strom přihnojte a dobře zalijte

Po stříhání jabloní doporučujeme stromy dobře zahnojit a zalít, abyste podpořili jejich růst a obnovu.

Každý strom je však individuální, a může tak mít jiné potřeby. Důležité je vzít v potaz odrůdu, celkové klima, druh půdy a podobně. Některým stromům stačí řez jednou ročně na přelomu zimy a jara, jiné potřebují mírný udržovací řez i během roku. Pečlivě proto celoročně kontrolujte stav rostliny a přizpůsobte mu také péči.